Nytt från huvudman

Förläggning av verksamhetsåret 2023-2024 för lärare 194 A-dagar

Läsårstider

23-08-07 – 22-12-21
24-01-09 – 24-06-13

Lovdagar

23-11-02 – 23-11-03
23-12-22 – 24-01-08
24-02-19 – 24-02-23
24-03-25 – 24-04-01
24-05-10 – 24-05-10 (endast ferieanställda)
24-06-07 – 24-06-07 (endast ferieanställda)

Förläggning av 179 läsdagar 2023-2024 för elever

Höstterminen 2023

23-08-15 – 23-12-21

Vårterminen 2024

24-01-11 – 24-06-05

Lovdagar

23-10-30 – 23-11-03
23-12-22 – 24-01-10
24-02-19 – 24-02-23
24-03-25 – 24-04-01
24-05-09 – 24-05-10
24-06-06 – 24-06-07

Obs! Det tillkommer ytterligare en lovdag med anledning av Eid i april 2024

Förläggning av studiedagar för lärare (elever lediga)

23-08-07 – 23-08-11: Planering av nytt läsår
23-10-30 – 23-11-01: Kompetensutveckling, HLR, planering
24-01-09 – 24-01-10: Planering Vt 24 och utvärdering
24-06-10 – 24-06-13: Utvärderingsdagar

Stängningsdagar på fritidshemmet

23-08-07
23-10-30
23-10-31
24-01-09
24-06-10

2024-05-17: preliminärt datum för Vasalundsdagen

-

Patrick Enhav
Skolchef
patrick.enhav@vasalundsskolan.se

-

Yassine Yassine
Rektor
yassine.yassine@vasalundsskolan.se