FRITIDSHEM

En meningsfull och lärorik fritid

Välkommen till Vasalundsskolans fritidshem! Tillsammans med våra fritidspedagoger hittar barnen på lärande aktiviteter att göra tillsammans. Vi läser böcker, pysslar, spela olika bollsporter, ägnar oss åt lek utomhus, åker på utflykter och mycket mer. Bara fantasin sätter gränser.

OM FRITIDSHEMMET

Vi strävar efter att erbjuda en stimulerande, meningsfull och utvecklande miljö för våra elever.

Här erbjuds eleverna en meningsfull fritid och ytterligare tillfälle till lärande och utveckling genom vår utgångspunkt i elevernas behov, intressen, initiativ och erfarenheter. Elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans, stimuleras. Viktiga inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande med olika estetiska uttrycksformer samt utforskande arbetssätt. Fritidshemmets verksamhet styrs av en noggrann planering som leds av en av skolans förstalärare. Verksamheten bygger på Skolverkets, kommunens och skolans rekommendationer och mål.

HAR DU FRÅGOR OM FRITIDSHEMMET?

Ta gärna kontakt med oss. Vi svarar på dina frågor och vi hjälper dig även att ansöka om plats hos oss.

KÖANMÄLAN