HÖGSTADIET

Vasalundsskolans högstadium öppnar sina portar HT 2023!

Med en modern, trygg, lustfylld och språkutvecklande skolmiljö och pedagogik, ska vi förbereda varje elev i högstadiet inför deras studier på gymnasiet och för en framtid full av möjligheter. Ställ ditt barn i kö redan idag för start till hösten.

VASALUNDSSKOLAN VÄXER MED NYTT HÖGSTADIUM HT 2023

NYTT HÖGSTADIUM
HT 2023

I nära 20 år har Vasalundsskolan anordnat utbildning från förskola upp till grundskolans årskurs 6. Nu glädjer det oss att kunna meddela att Vasalundsskolan utökas med ett högstadium HT 2023.

Föräldrar till våra elever har länge och ofta efterfrågat en sammanhållen skolgång för sina barn hos oss. En skolgång som skänker dem trygghet i vetskapen att de kan fortsätta upp till årskurs 9.

Vasalundsskolans språkutvecklande förhållningssätt och pedagogik kommer, precis som för förskolan och grundskolans låg- och mellanstadier, att vara utmärkande för högstadiets undervisning och skolmiljö. Högstadiet kommer att rymmas i egna lokaler i samma fastighet som grundskolans F-6 och fritidshem.

Ställ ditt barn i kö till vårt högstadium

Vänligen klicka på knappen nedan för att komma vidare till ansökan.