Nytt från föräldrarådet

Föräldrarådsmöte 23-05-03 - minnesanteckningar

Närvarande

Duha S, Adnan K, Mohamed A, Youssef Z, Ali K, Haitham A, Yassine Y och Patrick E.

Anmält förhinder

Amand K, Sandy S, Sara A, Jasmin S, Layal S

1. Information från huvudman

 • Skolan i Ödåkra
  Det är en tillfällig lösning i väntan på att den ”riktiga” skolan ska byggas. Alla tillstånd tar tid. Det är en process. Förskoleklasser och åk 1 placeras där efter sommaren.
 • Åk 7 hösten 2023
  Det blir plats för 24-25 elever. Arabiskan kommer att undervisas som modersmål i slutet av skoldagen. Skolskjuts är en utmaning till hösten. Vi måste hitta en bra lösning som fungerar för alla elever och som gör att timplanen för högstadiet kan tillämpas. Åk 7 kommer t ex att få 2 st dagar förlängda och då kommer det att finnas läxhjälp för övriga elever. som fungerar för alla barn. Skulle vårdnadshavare önska ännu mer modersmålsundervisning än det som erbjuds, måste de själva sörja för att skjutsa sina barn.
 • För att göra tillvaron trevlig för våra åk 7 kommer vi att ha kioskverksamhet. Idén om ett uppehållsrum finns också.
 • När 6 klasser lämnar Bror Engkvists gata för att vara på Ödåkra, kommer vi att utrusta ett antal specialsalar (slöjd, hem-och konsumentkunskap, laborationssal).

2. Information från skolledningen

 • Elevprognos till hösten är drygt 360 elever. Vi kommer att utöka med 2 klasser utöver de som vi redan har idag. Det blir ytterligare 1 st åk 1 och 1 st åk 7. Vi kommer att ha 3 st F klasser och 3 st åk 1 på Ödåkra. Det är kö till skolan.
 • Resultat av årets nationella prov är inte helt klara men tendensen går åt rätt håll. Vasalundsskolan klarar sig lika bra om inte bättre om skolan jämförs med en skola med motsvarande förutsättningar.
 • Ett förslag kom upp i samband med nationella prov. Adnan önskar kunna prata med den lärare vars ämne ingår på nationella prov i samband med utvecklingssamtal t ex. Det går bra att boka tid med dessa lärare om det behövs.
 • Om aktuell info från t ex Skolverket (digitalisering av NP). Dessa kommer att införas i olika etapper. Vårtermin 24 kommer det att finnas möjlighet för åk 6 att testa att göra ett provgenomförande i ämnen biologi, fysik, kemi och samhällskunskap. Dessa kallas för digitala bedömningsstöd. De riktiga proven kommer först vårtermin 25 för åk 6 i ämnen engelska och svenska som andra språk och vårterminen 26 blir det åk 3 tur att göra prov i svenska som andra språk och matematik samt åk 6 i matematik.
 • Resultat på vårterminens elevenkät är klart. Vi utökade enkäten med frågor från Skolinspektionens enkät till åk 4,5,6 för att få en bättre och mer nyanserad bild av hur elever på mellanstadiet har det. Studiero är fortsatt ett bekymmer och vi ser att elever på lågstadiet är generellt mer tillfreds med sin skolvardag än sina äldre kamrater. Dock måste vi vara bättre på att presentera enkäterna för våra elever så att alla förstår alla påståenden och frågor. Det lutar åt att en och samma person eller två kommer att genomföra enkäterna i klasserna vid nästa tillfälle.

 • Synpunkt: elever som slår sig måste få träffa skolsköterska om det behövs. Medicinsk expertis ska användas när den finns. Det är också viktigt att vuxna sprider sig mer på skolgården nä det är rast för att se om en elev skadar sig. Det händer alltför ofta att ingen vuxen har sett vad som hänt en elev när denne skadat sig.
 • Vi vill uppmuntra vårdnadshavarna att utnyttja de möjligheter som finns för fritidsaktiviteter. Rektor ska skicka ut ett mejl med länkar på olika idrottsföreningar.

3. Vasalundsdagen 12/5

 • En inbjudan kommer ut till alla vårdnadshavare. Förra året var föräldrarna välkomna mellan 10-12. Denna gång blir det 10-13. Elever kommer att avsluta dagen i sina respektive klassrum den sista timmen.
 • Vi föreslår att föräldrarådets representanter går ut bland andra föräldrar för att prata om vilken roll rådet spelar, för att prata gott om skolan och fråga vad som skolans största utmaningar, som andra föräldrar ser det, och vad de föreslår vi ska göra för att möta dem. För att synas och kännas igen kommer representanterna att ha namnbrickor.
 • På Vasalundsdagen kommer skolan att erbjuda stöd till de föräldrar som fortfarande har bekymmer med InfoMentor.

4. Övriga frågor

 • För att bli ännu bättre med mötesordning, kommer skolan att bekräfta varje gång någon anmäler sig till föräldrarådsmötet.

För dessa anteckningar
Patrick Enhav

-

Patrick Enhav
Skolchef
0728-427747
patrick.enhav@vasalundsskolan.se

-

Yassine Yassine
Rektor
0727-151516
yassine.yassine@vasalundsskolan.se