GRUNDSKOLAN

Flera språk, fler möjligheter

Med en modern, trygg och lustfylld skolmiljö och pedagogik förbereder vi varje elev för en framtid med otaliga möjligheter. Hos oss utvecklas varje elev till trygga individer med kraft och förmåga att framgångsrikt navigera i vårt dynamiska samhälle.

FÖRSKOLEKLASS TILL ÅRSKURS 9

Med en modern, stimulerande och språkutvecklande utbildning rustar vi våra elever för ett dynamiskt samhälle och föränderlig samtid

Vasalundsskolans grundskola har funnits i 23 år i Helsingborg. Hos oss erbjuds en sammanhållen skolgång, från förskolan till årskurs 9. Samtliga lärare, inklusive lärare i förskoleklass och fritidshem, är organiserade i 2 olika arbetslag som träffas minst 1 gång i veckan. För att aktivt påverka och stimulera elevernas nyfikenhet och kunskapstörst, arbetar de ämnesintegrerande och i samarbete med våra specialpedagoger, assistenter och modersmålslärare.

Vår drivkraft är att varje barn ska växa till självsäkra individer, med god självkänsla och gott självförtroende, för att verka som aktiva samhällsmedborgare i vår spännande och föränderlig tid.

VASALUNDSSKOLAN

AMBITIÖSA MÅL

Vår målsättning är att eleverna ska få en trygg, glädjerik, modern och högklassig skolgång som rustar dem för en dynamisk och föränderlig samtid. Vi åstadkommer detta genom framgångsrik undervisning, höga förväntningar, respektfulla relationer samt ett gott pedagogiskt ledarskap.

MODERN UNDERVISNING

På Vasalundsskolan rustar vi våra elever med kunskap att navigera i vår digitala samtid. Därför integreras digitala verktyg och metoder med traditionell undervisning. I varje klassrum finns smartboard, projektor och tillgång till klassuppsättningar med surfplattor och datorer. 

RESURSKRAFTIG SKOLA

På Vasalundsskolan arbetar ca 50 medarbetare tillsammans med skolans rektor, skolchef och huvudman för att med eleverna skapa en trygg, ändamålsenlig skolmiljö. Vårt utvecklingsarbete fokuserar på trygga vuxna i tillgängliga lärmiljöer med språkutvecklande arbetssätt.

Ställ ditt barn i kö till grundskolan

Vänligen klicka på knappen nedan för att komma vidare till ansökan.