ELEVHÄLSAN

Förebyggande, främjande skolhälsovård

På Vasalundsskolan har eleverna tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar huvudsakligen förebyggande och främjande samt stöttar elevernas utveckling mot utbildningens mål.

ELEVHÄLSANS UPPDRAG

Elevhälsans uppdrag är att skapa förutsättningar för en skol- och studiemiljö där varje elev mår bra, når utbildningens mål samt ges det stöd som behövs för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

ELEVHÄLSOTEAMET

Vår grundskola F-9 har ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog.

Vår elevhälsa verkar för att skapa skol- och studiemiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan samverkar med skolledning och övriga personalgrupper på skolan för att alla elever ska må bra och ha en god arbetsmiljö. Denna samverkan skapar förutsättningar och möjligheter till tidiga stödinsatser, så att varje elev kan utvecklas så långt som möjligt.

Du är välkommen att vända dig till elevhälsan om du har funderingar eller frågor.

Önskar du veta mer om elevhälsan?

Hör gärna av dig till oss. Klicka på knappen nedan för att komma till vår kontaktsida och Elevhälsan under Grundskola F-6.