Tystläsning

Läsning är något som vi uppmuntrar och stöttar. Vi ser till att alla våra elever för möjligheten till att läsa och utvidga sitt ordförråd. Flera studier bekräftar att genom läsning utökar eleven sitt ordförråd samt sin förmåga att läsa mellan raderna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *