Teater

Fritids på Vasalundsskolan har under de senaste terminerna utvecklats och förnyats. Fritidshemmet går mot en framtid där det som styr är elevernas behov samt intresse för olika skolämnen. Mer och mer blir fritidshemmet ett komplement för skolan. Med en tydlig och kreativ planering så ser pedagogerna till att stötta eleverna. Här på Vasalundsskolansfritidshem utgår vi till stor del ifrån LGR11 styrdokument vad gäller fritidsaktiviteter och dylikt. Vi har flera verktyg som våra elever kan ta del av, dessa digitala verktyg ser till att stötta eleverna för att sedan tillgodose en effektiv trygghet och inlärningsförmåga hos varje enskild elev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *