All personal rekryteras på grundval av personliga intervjuer, där personlig kompetens, ett deklarerat personligt intresse för skolans målsättning och en aktiv vilja till samarbete inom hela personalgruppen är avgörande kriterier.

ADMINISTRATION

ELEVHÄLSAN

A-LAG 4-6

A-LAG 1-3

A-LAG FÖRSKOLEKLASSERNA

Assistenter

MODERSMÅLSLÄRARE

IT AVDELNING

ÖVRIG PERSONAL