Startsida

Vasalundsskolan är en fristående grundskola i Helsingborg. Vi arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att integreras i det svenska samhället och bli viktiga resurser i vårt samhälle. All undervisning sker på svenska av erfarna och kompetenta lärare. Våra tvåspråkiga pedagoger är som en bro mellan lärarna och eleverna. Eleverna erbjuds modersmålsundervisning under skoldagen tre gånger å 40 minuter i veckan. Därmed får våra elever större möjligheter för att kunna läsa och skriva på sitt modersmål såväl som på svenska.

  • Bror Engkvists Gata 31 254 59 Helsingborg
  • 042 125 125
  • info@vasalundsskolan.se
  • Yassine Yassine :
  • 0727151516
Ring Oss:

Måndag - Torsdag:
08.00 - 09.00
12.00 - 13.00
14.30 - 16.30

Fredag:
08.00 - 09.00
12.00 - 14.30