Vasalunds kunskapsförening bedriver en fristående grundskola, förskola och fritidsverksamhet i Helsingborg. Vi arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att integreras i det svenska samhället och bli viktiga resurser i vårt samhälle. All undervisning sker på svenska av erfarna och kompetenta lärare. Våra tvåspråkiga pedagoger är som en bro mellan lärarna och eleverna. Eleverna erbjuds modersmålsundervisning under skoldagen tre gånger à 40 minuter i veckan. Därmed får våra elever större möjligheter för att kunna läsa och skriva på sitt modersmål såväl som på svenska.

Miljön

Resurser

 

På Vasalundsskolan arbetar ca 50 medarbetare för att tillsammans med och nära eleverna skapa tillgängliga och trygga förhållanden. Vi månar om att skapa goda relationer med varandra och vårt utvecklingsarbete fokuserar på trygga vuxna i tillgängliga lärmiljöer med språkutvecklande arbetssätt. I varje klassrum finns smartboard, projektor och tillgång till klassuppsättningar med I-pad/dator.

Fastigheten

 

Fastigheten är belägen i Helsingborgs östra del i anslutning till Lundsbäcks koloniområde. Fastigheten utgörs av f.d. brukningscentra till jordbruk (rosenodling). På 1950-talet byggdes villabyggnad om till privatbostad. 1985-86 konverterades bostaden till kontor, härefter har tillbyggnad skett 1995. Tillbyggnad och nyttjande för dagens ändamål (skola) har skett 2015. Omgivande fastigheter utgörs av koloniområde respektive trädgårdsmästeri.

Skolans målsättning

 

Skolans mål är att eleverna ska få en trygg, glädjerik och högklassig skolgång och detta åstadkommer vi tillsammans genom framgångsrik undervisning, höga förväntningar, respektfulla relationer samt gott pedagogiskt ledarskap. För skolchefens och rektorns stöd finns huvudman, skolledning, elevhälsopersonal och förstelärare samt lärarlag med tydliga uppdrag på skolan.

Aktiviteter

26

MAJ

28

APR

04

APR

STUDIEBESÖK

 

Klass C3 gör studiebesök på NSR och lär sig mycket om sopsortering och återvinning.

Plats: NSR

Maj 26, 9:00 - 14:00

FJÄRILENS LIVSCYKEL

 

I årskurs två har vi arbetat med fjärilens livscykel. Eleverna har lärt sig en hel del och kan nu alla fyra utvecklingsstadier.  Det har varit spännande och lärorikt.

Plats

April 28 06, 9:00 - 14:00

TEATER

 

Här på Vasalundsskolans fritidshem utgår vi till stor del ifrån LGR11 styrdokument vad gäller fritidsaktiviteter och dylikt. Vi har flera verktyg som våra elever kan ta del av, dessa digitala verktyg ser till att stötta eleverna för att sedan tillgodose en effektiv trygghet och inlärningsförmåga hos varje enskild elev.

Plats: Fritids

April 04, 9:00 - 14:00

Galleri

foto_uteplats09
foto_uteplats06
foto_uteplats10
foto_uteplats08
foto_uteplats07
foto_uteplats05
foto_uteplats04
foto_uteplats03
foto_uteplats02
foto_uteplats01